Οικοσελίδα

 

Αγαπητοί επισκέπτες,
 

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
 

Στην εποχή της τεχνολογίας το σχολείο δηλώνει παρόν στα κελεύσματα των καιρών. Δράττοντας την ευκαιρία που μας παρέχει η τεχνολογία για άμεση, συνεχή, σύγχρονη και  ασύγχρονη επικοινωνία και ενημέρωση ευελπιστούμε να σας καταστήσουμε γνώστες και κοινωνούς του πολυεπίπεδου και πολύμορφου έργου που επιτελείται εντός και εκτός του σχολικού μας χώρου και έχει ως επίκεντρό του πάντα τα παιδιά, τις εκπαιδευτικές, συναισθηματικές και ψυχικές τους ανάγκες, την ολόπλευρη και ουσιαστική ανάπτυξή τους μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου .
 

          Καλή πλοήγηση.
 

         Μαρία Δημητρίου
             Διευθύντρια

 

 

 

Δημιουργία κι επιμέλεια ιστοσελίδας: Νικόλας Νικολάου (2017 - 2018)